Afklaringsforløb

Spor 16 tilbyder afklaringsforløb af forskellig varighed og med individuelle mål for den enkelte unge.

Vi henvender os primært til unge mellem 18-27 år, som enten har en gennemgribende udviklingsforstyrrelse, såsom ADHD og Autismespektrumforstyrrelser, herunder Aspergers Syndrom – eller er psykisk skrøbelige, som følge af social angst, Borderline eller bipolar lidelse.
Fælles for disse unge er, at de har brug for et roligt og stabilt miljø.

Spor 16 har beskæftiget sig med denne målgruppe i STU-sammenhæng siden 2008, og har derfor stor erfaring med at tilrettelægge individuelle forløb med fokus på job- og uddannelsesafklaring samt på de personlige og sociale udviklingszoner.

Vi har specialiseret os i at hjælpe unge med ringe selvværd, således at de også ser en mening med deres liv, og får en tro på, at de kan finde deres plads i samfundet.

Vi tror på, at en sund og frisk krop kan være en af vejene til en positiv udvikling, og tilbyder derfor individuel kost- og træningsvejledning til alle vore elever af uddannet personale.

Vi laver afklaringsforløb for en del kommuner og har erfaring for, at disse forløb er meget forskellige.
Vi anbefaler derfor at kontakte os for at afklare ydelsens omfang og dermed også prisen.