STU – Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

Spor 16 har siden 2008 udbudt den 3-årige særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse til unge mellem 16-25 år, som har brug for et anderledes uddannelsestilbud.
Vi henvender os primært til unge, som enten har en gennemgribende udviklingsforstyrrelse, såsom ADHD og Autismespektrumforstyrrelser, herunder Aspergers Syndrom – eller er psykisk skrøbelige, som følge af social angst, Borderline eller bipolar lidelse.
Fælles for disse unge er, at de har brug for et roligt og stabilt miljø.

Spor 16 tilbyder undervisning i dansk, engelsk og matematik, ligesom det også er muligt at tage afgangsprøve i et eller flere af disse fag.
Vi lægger vægt på almendannelse, og derfor inddrages samfunds- og naturvidenskabelige fag også i fællestimer og tematiske forløb.

Spor 16 har overordnet en vision om, at sund kost og træning er vigtigt for alle mennesker. Vi tilbyder derfor individuel vejledning til alle vores elever af uddannet kost- og træningsvejleder, som også tilbyder træning 1-2 gange om ugen i Fitness World. Spor 16 betaler for træningen, hvis det har interesse. Det betyder, at de unge også kan træne sammen i deres fritid.

Vi har også et kreativt tilbud, som både henvender sig til de unge, der ønsker at hygge sig med mindre projekter og til dem, som ønsker at arbejde mere professionelt med for eksempel tilskæring og syning.
Vi har derfor ansat en designer, som spænder vidt indenfor det kreative felt.

I vores hyggelige køkken har botræningen sin base med alle de elementer, der indgår i det – for eksempel madplaner, indkøb og fremstilling af mad til alle i Spor 16.
Eleverne arbejder også med budgetlægning og lærer at betale regninger, så de får styr på deres privatøkonomi.

Udover at give vores elever de bedste muligheder for at udvikle sig fagligt og socialt arbejder vi, som noget særligt, med at bringe Københavns kultur- og idrætsliv ind i de unges univers, således at de kan bruge deres hovedstad på en sund og kreativ måde. Derfor indgår museumsbesøg, byvandringer, teater- og biografbesøg og mange andre typer af ekskursioner, med vidt forskellige temaer, som en vigtig del af læringen i Spor 16

Praktikforløb i forhold til relevante jobs er ligeledes en stor del af den unges udviklingsplan. Vi samarbejder med forskellige institutioner og virksomheder om både korte og lange praktikforløb.
Vi har stor succes med at tilknytte den unge til et praktiksted 1-2 dage om ugen i meget lange forløb.

Spor 16 arrangerer aktiviteter i alle ferier, således at forbindelsen til skolen holdes intakt året rundt. De unge kan tilmelde sig efter behov

Uddannelsen sammensættes individuelt i samarbejde med os og med udgangspunkt i den unges uddannelsesplan, som de har udarbejdet sammen med deres STU vejleder.
Elevens skema justeres i løbet af uddannelsen i forhold til mål og ønsker samt ud fra individuelle status- og vejledningssamtaler. Ved disse samtaler aftales ligeledes særlige fokuspunkter for kommende periode.

Priser 2015:

22.950 kr. pr. måned ved 1 elev fra en kommune.

20.910 kr. pr. måned ved efterfølgende elever fra samme kommune.

Vi opkræver ikke tillægsydelser.

Priserne justeres hvert år i januar med KL’s fremskrivningsprocent

Ved opsigelse gælder løbende måned + 1 måned.