Unge mødre

Lige siden Spor 16 startede sin STU i 2008, har der været unge mødre blandt eleverne, og det har betydet, at vi har udviklet særlige pædagogiske tilgange og hensyn til netop denne målgruppe.

I august 2014 startede vi et nyt tiltag, da to af vores STU-elever blev mødre.

Vi tilbyder nu et særligt forløb, både for unge mødre i STU og i afklaring, således at det er muligt for mødrene at bevare tilknytningen til Spor 16.

Vi kommer på besøg i hjemmet en dag om ugen, og giver mødrene mulighed for at tage deres spædbørn med i skole i særlige tidsrum de øvrige skoledage.

Det betyder, at vi giver den lille familie den optimale start, idet der tages hensyn til at mødrene stadig kan bevare det sociale fællesskab og modtage undervisning, samtidig med at de undervises og vejledes i rollen som mor.

Vores personale giver kostvejledning, underviser i babyrytmik og babysvømning, vejleder i hygiejne og er i det hele taget til rådighed for mødrene både på skolen, men også på telefonen hvis der opstår problemer i forhold til søvnmønster, sygdom og lignende.

Lærere og pædagoger fungerer ofte som tovholdere i forhold til øvrige sagspersoner, som kan være involveret. Her tænkes særligt på sundhedsplejersker og familierådgivere.

I Spor16 er der ligeledes unge mødre, som har større børn, og som kan være udfordret af at børnene har særlige problemstillinger, ligesom nogle har deres børn i aflastning eller familiepleje. Her fungerer Spor 16 også som tovholder, og rådgiver teamet omkring familien, da vi har mødrenes tillid, fordi vi er sammen med dem hver dag, og kender deres historie.

Vi har også unge kvinder som ikke er blevet mødre endnu, og som profiterer af at få rådgivning fra os, men også får et indblik i, hvor stor en opgave det er at være mor, når de taler med, og ser de unge mødre med deres små børn.
Det kan have en præventiv effekt i sig selv, og fører ofte til at de debuterer senere som mødre end planlagt.